Privacy

Privacy conform de wettelijke regelgeving. Nimmer worden gegevens of afbeeldingen gedeeld zonder toestemming.

Binnenkort zullen links van stichtingen, instellingen, bedrijven en deelnemers die zelf een website hebben en daar prijs op stellen worden toegevoegd. Hieronder een begin. Veel anderen werken mee op de achtergrond.

Hier een link naar het werk van George Snijders, George digitaliseerde alle meetgegevens uit de liggers van de scheepsmetingdienst. U komt op het zoekscherm, vul een zoekterm in en vind het vaartuig dat u zoekt. George is daarnaast gespecialiseerd in scheepshistorisch onderzoek.

Hier een link naar het werk van Pieter Klein, Pieter realiseerde een complete encyclopedie op nautisch gebied en werkt tot op de dag van vandaag aan verfijning.

Hier een link naar de Machinekamer, het werk omvangrijke van Han Mannaert, alles op het gebied van historische scheepsmotoren

Hier een link naar BASM, Behoud Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten. Hier is Martin de Boer de man die ontelbare uren in het registreren en documenteren van deze schepen heeft gestoken, en nog doet.

www.civilion.nl

ontwerper van ons logo